Informační zdroje VÚBP #9 – Pracovní pohoda

Portál Pracovní pohoda je věnovaný měření a zlepšení kvality pracovního života v České republice. Nabízí aktuální informace o kvalitě pracovního života, odkazy na články, doporučení a další užitečné informace pro pracující i zaměstnavatele.

  • Změřte svou kvalitu pracovního života a porovnejte se s vámi vybranými skupinami pracujících pomocí krátkého interaktivního dotazníku.
  • Porovnejte vývoj kvality pracovního života za více než 10 let napříč skupinami pracujících v České republice pomocí interaktivního nástroje.