Iniciativa Sníh a epidemie covid-19

Iniciativa Sníh je apolitický, nezávislý tým expertů, spolupracující na ochraně zdraví a na zmírnění dopadů pandemie SARS-CoV-2. Zahájila svoji činnost 15. 12. 2020 a její vize je pomáhat při minimalizaci negativních dopadů epidemie covid-19 na společnost, včetně dopadu zdravotního, ekonomického, sociálního a dopadu na psychické zdraví obyvatel. Stejně tak chce tvůrčím způsobem rozvíjet pozitivní příležitosti, které každá krize s sebou přináší.
Iniciativa Sníh sdružuje odborníky mnoha oborů a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je v ní reprezentován prof. Pavlem Danihelkou, vedoucím odborného pracoviště pro výzkum a management rizik. Na tiskové konferenci dne 8. 2. 2021 Iniciativa Sníh zveřejnila Celoevropský akční plán obrany proti novým variantám SARS-CoV-2 a komentuje aktuální situaci v Česku.

Tisková zpráva