BPZ 2022/2023- stavební obory

Osvětová kampaň pro středoškoláky BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ se i letos zaměří na BOZP ve stavebnictví

Osvětová kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ ke zlepšení postojů a přístupů mládeže jako budoucí pracovní síly k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti se zaměřuje na učňovské stavební obory. Ve školním roce 2022/2023 se bude soustředit i na některé další obory.

  • Kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ se v dlouhodobém časovém horizontu postupně zaměří na různé obory středního odborného vzdělávání, aby v příslušné kvalitě přispěla k seznamování učňů s problematikou BOZP, a to především z pohledu jejich odpovídající přípravy na vstup do prvního zaměstnání. První dva ročníky cílí na žáky vybraných učňovských stavebních oborů, přičemž ve školním roce 2022/2023 kampaň pokryje jak stavební obory, tak i některé obory mimo tuto vzdělávací skupinu (truhlář, elektrikář, instalatér aj.).
  • Kampaň má za cíl zvýšit a prohloubit informovanost budoucí pracovní síly o rizicích práce, na kterou se připravují, o ochraně před nimi, a celkově o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  • Osvětová kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ znamená uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru a soutěž jednotlivců ve znalostech a dovednostech z oblasti BOZP o zajímavé ceny. Obě uvedené aktivity (semináře i soutěž) jsou pro přihlášené školy a jejich žáky zdarma.

Instrukce k přihlašování škol do kampaně, informace o cenách pro soutěžící, podpůrné osvětové materiály a další sdělení lze nalézt na webu kampaně https://prvni-zamestnani.vubp.cz/.

Iniciátorem, hlavním organizátorem a zároveň garantem kvality kampaně je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Společně s ním na kampani participují Česká školní inspekce, Českomoravská konfederace odborových svazů a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.