Kampaň #Rights4AllSeasons vrcholí

Kampaň #Rights4AllSeasons probíhá po celé Evropské unii a vrcholí národními aktivitami v rámci „Week of Action“ od 20. do 24. září 2021. Podpora spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek sezónních pracovníků v EU je cílem kampaně Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) nazvané Práva pro každé roční obdobíAgentura EU-OSHA se  zapojí do týdne akcí zveřejněním informačního letáku a infografiky, jejichž cílem je informovat sezónní pracovníky o jejich právu na bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

  • Kampaň probíhá od června do října 2021 a zaměřuje se na zemědělsko-potravinářské odvětví. Zaměření kampaně je zvláště relevantní, neboť probíhající pandemie COVID-19 zhoršila podmínky sezónních pracovníků, a vystavila je tak vyšší míře rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vyzkoušejte si interaktivní hru – seznamte se prostřednictvím hry interaktivním způsobem s právy sezónních zaměstnanců, s povinnostmi zaměstnavatelů a riziky nelegální práce.

Vyberte si svoji postavu a vytvořte vlastní příběh