Komunikace v oblasti BOZP

Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.).

Účastníci diskuze podcastu:

  • Ing. Martin Viktora, Ph.D. je odborný asistent katedry managementu VŠE Praha, externí poradce Rady Evropy, vědecký pracovník VŠE – srovnávací analýzy výzkumů preventivních aktivit veřejného i soukromého sektoru.
  • Ing. Petr Polák, MBA je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO BOZP) a odborník na oblast BOZP, PO a podnikové ekologie s více než patnáctiletou praxí a aktivní propagátor projektového managamentu.
  • Ing. Petr Kadlec, DiS. je lektor a tvůrce metodik v oblasti primární prevence rizikových jevů na ZŠ a SŠ. Pedagog volného času. Tvůrce videí na YouTube i TikTok.

Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu.

V rámci podcastu jsou diskutována témata související s:

  • bezpečným chováním na pracovišti;
  • rolí managamentu, OZO BOZP a zaměstnanců při komunikaci rizik;
  • formou komunikace s využitím humoru;
  • nastupující pracovní generací;
  • influencery a jejich rolí při formování přístupů veřejnosti k BOZP

Více v podcastu. Přejeme příjemný poslech.

Podcast ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2021.

Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.