Konference VTZ 2022

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se stal mediálním partnerem konference VTZ 2022 k nové úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti loni vydaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. 22. 6. 2022 byly vládou projednány a schváleny prováděcí předpisy k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím. Konference seznámí s novou úpravou a změnami, které do oblasti VTZ přináší.

Konferenci pořádá společnost Verlag Dashöfer, která má dlouholetou zkušenost s pořádáním odborných vzdělávacích akcí na dané téma, s přínosem pro každodenní praxi i strategická rozhodnutí.

Datum Čas Forma Místo konání Přihláška
30. 8. 2022 9–15 h prezenčně Hotel Olympik Tristar ZDE
30. 8. 2022 9–15 h online ZDE

O obecné úpravě dané zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, i nařízeními vlády k jeho provedení v oblasti elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení promluví zástupci:

  • státní správy,
  • orgánů a organizací pověřených dozorem nad vyhrazenými technickými zařízeními,
  • odborných organizací a asociací, které se jednotlivými typy zařízení zabývají.

Na konferenci mimo jiné zazní tyto přednášky:

Zákon č. 250/2021 Sb., jako rámec pro novou úpravu bezpečnosti VTZ I
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zákon č. 250/2021 Sb., jako rámec pro novou úpravu bezpečnosti VTZ II
Ing. Martin Röhrichčlen odborné pracovní skupiny OKAG – OSH Knowledge Advisory Group při Evropské agentuře pro BOZP

Nová legislativa k VTZ plynovým
Ing. Olga Vaňková, inspektorka pro VTZ plynová,  Oblastní inspektorát pro hlavní město Prahu

Nová legislativa k VTZ tlakovým
Ing. Olga Vaňková, inspektorka pro VTZ plynová,  Oblastní inspektorát pro hlavní město Prahu

Nová legislativa k VTZ zdvihacím
Ing. Milan Moravec, vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví), Oblastní inspektorát pro hlavní město Prahu

Nová legislativa k VTZ elektrickým a kvalifikaci v elektrotechnice
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22

Velký prostor bude věnován Vašim dotazům, které již nyní můžete vkládat do aplikace Sli.Do.