Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Kontakty

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9,
110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 221 015 844
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: yi6jvet

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP, v. v. i.“), IČ: 00025950, je právnickou osobou se sídlem Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město.


Ředitel VÚBP, v. v. i.

PhDr. David Michalík, Ph.D.
tel.: 221 015 843
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Náměstek ředitele

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
tel.: 221 015 845
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sekretariát ředitele (SŘ)

Renata Nováková
tel.: 221 015 844
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ekonomicko-správní oddělení (ESO)

Kamila Myšková
tel.: 224 228 315
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení institucionální podpory (OP)

Klára Malme
tel.: 221 015 847
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení zkušebnictví a certifikace (OZC)

 • Posuzování shody osobních ochranných prostředků podle nařízení (EU) 2016/425
 • Zkoušení a certifikace dočasných stavebních konstrukcí
 • Vedení databáze certifikovaných OOP
 • Centrum technické normalizace
 • Poradenství (s výjimkou konfliktů s akreditačními pravidly) 

Ing. Jiří Tilhon, Ing. Karel Škréta
tel.: 224 211 426
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zkušební laboratoř č. 1040 (VÚBP-ZL č. 1040)

 • Zkoušení osobních ochranných prostředků

Ing. Lukáš Zavřel
tel.: 221 015 830
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Zkoušení dočasných stavebních konstrukcí (lešení a jejich součásti, žebříky, apod.)

Ing. Marie Bukovská
tel.: 221 015 895
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Certifikační orgán na výrobky č. 3068 (VÚBP-COV č. 3068)

 • Certifikace osobních ochranných prostředků jako podklad pro autorizaci

Mgr. Milena Vlčková
tel.: 221 015 841
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení analýz a prognóz (OAP)

 • Operační výzkum v oblasti pracovní úrazovosti, pracovní neschopnosti, kvality pracovního života, nákladů a ztrát a právních aspektů BOZP, přípravy právních předpisů se vztahem k BOZP, úrovně a vývojových trendů BOZP a jejich vliv ve společnosti,
 • Tvorba nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích
 • Znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odborné poradenství, konzultační a informační činnost
 • Vedení statistik a udržování dat v oblasti pracovní úrazovosti
 • Analýzy příčin pracovní úrazovosti, neschopnosti a nehodovosti, koordinaci výsledků statistik a analýz a zdokonalování statistických metod sledování v oblasti pracovních úrazů a pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, nemocí z povolání a nehod
 • Prognózování vývoje vybraných ukazatelů úrovně BOZP v závislosti na ekonomicko-sociálních změnách
 • Plnění úkolů dle požadavků Eurostatu
 • Monitorování stavu a vývoje BOZP

Ing. Iveta Mlezivová
tel.: 221 015 829
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko (NIVOS)

 • Vzdělávání v BOZP a PO: kurzy, semináře, přednášky
 • Publikace k zajištění BOZP
 • Poradenství
 • Propagace BOZP
 • Zajištění provozu a rozvoje oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz)
 • Knihovna VÚBP: rešeršní, výpůjční, virtuální, reprografické a digitalizace, referenční a poradenské služby
 • Studovna knihovny

paní Hana Hlavičková
tel.: 221 015 892
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

 • Plnění úkolů státní správy podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (tzv. Evropská direktiva SEVESO)

Ing. Martina Pražáková
tel.: 221 015 886
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oddělení prevence rizik a ergonomie (OPRE)

 • Výzkumná a odborná činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie atd.
 • Vzdělávací, výcviková a konzultační činnost ve zmíněných oblastech.
 • Odborné analytické, výzkumné práce a komerční práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kultury práce, vlivu pracovních podmínek a pracovního prostředí na zdraví člověka, spolehlivosti a produktivity výkonu člověka a psychologie práce.

Ing. Andrea Macháčková
tel.: 221 015 860
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborné pracoviště pro nanobezpečnost (OPNB)

 • Výzkumná a odborná činnost v oblasti nanočástic a souvisejících otázek bezpečnosti.
 • Spolupráce a sdílení poznatků s dalšími expertními pracovišti v ČR a v zahraničí.

doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
tel.: 221 015 869
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  


Odborné pracoviště pro posuzování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa (OPMP)

 • Posuzování adekvátnosti určení množství práce a pracovního tempa ke konkrétní pracovní pozici v podnikové praxi dle požadavku ze strany kontrolního subjektu.
 • Souběžné získávání dat a vedení databáze k pracovním pozicím, tvorba souvisejících vzorových příkladů nastavení.
 • Podpora pro rezort MPSV při úpravách, doplněních, specifikacích ve vztahu k § 300 zákoníku práce.
 • Konzultace pro zaměstnavatele v dané problematice.

Ing. Jiří Vala, Ph.D.
tel.: 221 015 869
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik (OPMR)

 • Aplikovaný výzkum a další odborné činnosti v oblasti managementu rizik s důrazem na firemní praxi, identifikace nových, aktuálních témat, problematik v dané oblasti, hledání řešení pro eliminaci negativních důsledků.
 • Spolupráce a sdílení poznatků s dalšími expertními pracovišti v ČR a v zahraničí.

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
tel.: 221 015 848
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborné pracoviště pro pracovněprávní problematiku (OPPP)

 • Aplikovaný výzkum a další odborné činnosti v pracovněprávní oblasti s důrazem na problematiku BOZP.
 • Spolupráce a sdílení poznatků s dalšími expertními pracovišti v ČR a v zahraničí.
 • Právní podpora útvarům VÚBP, v. v. i.

Mgr. Denisa Civínová
tel.: 221 015 848
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk