Distanční nadstavbové vzdělávání

DNV Specialista bezpečnosti práce (pro odborníky s praxí v BOZP) zahrnuje 4 tematické celky, které se cyklicky opakují.

Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“