Legislativní změny v BOZP

Legislativní změny v problematice BOZP

Pozvánka na odborný online seminář Legislativní změny v problematice BOZP, který se koná ve čtvrtek 5. října 2023 od 9.30 hodin. Seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra ČR v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023 – 2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Cílem odborného online semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky odškodňování při újmách na zdraví a legislativních novinek v problematice BOZP. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku zahrnuje seminář přednášky na tato témata:

  • Legislativní změny v oblasti BOZP;
  • Odškodňování při újmách na zdraví (náhrada materiálních škod a nemateriálních újem);
  • Vliv robotizace a digitalizace na psychosociální rizika a kognitivní schopnosti zaměstnance;
  • Možnost ergonomických řešení v návaznosti na robotizaci v průmyslu.

V případě zájmu o účast na tomto online semináři, který je zdarma, se prosím registrujte do 4. 10. 2023 do 20.00 na https://forms.gle/MsDFg2uJPMyF7XqF9.

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto online semináři vám budou doručeny na e-mail, který uvedete při registraci, přibližně hodinu před zahájením.

PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška