Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění BOZP

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění krátkého dotazníku s tématikou pracovnělékařských služeb a lékařských posudků.

Dotazník bude sloužit pro výzkumné účely projektu Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řešitelem projektu je VÚBP, v. v. i. Vyplnění dotazníku zabere cca 7 minut.

Otázky jsou směřovány na praktické zkušenosti zaměstnavatelů a problémy, se kterými se setkávají při zajišťováním pracovnělékařských služeb a při vydávání lékařských posudků poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Sběr dat byl ukončen 5.5.2021.