Lešení a jeho součásti

Lešení a jeho součásti

V roce 2022 Výzkumný ústav bezpečnosti práce v oddělení zkušebnictví a certifikace připravil v rámci osvěty a propagace sérii videoukázek testování OOP a lešení

Oddělení zkušebnictví a certifikace posuzuje nejen osobní ochranné prostředky (OOP), ale také lešení a jeho součásti. V České republice se v současné době používá řada systémů lešení, včetně lešení trubkového, které bylo u nás kdysi dominantní. Na výběr jsou různé typy konstrukcí, ale lešení z trubek a spojek si stále udržuje svůj malý podíl na trhu.

V České republice se stále používá klasické trubkové lešení. Jeho bezpečnost se prokazuje zkouškami jednotlivých součástí. Při zkoušce upínací spojky, musí takzvaná žabka přenést zatížení až 750 kg. Na trubkách se vždy objeví místní deformace. Splnění tohoto požadavku na únosnost vyžaduje správné osazení spojky a dodržení utahovacího momentu šroubu nejen při zkoušce, ale i při praktickém používání.

Pět videoukázek je k náhledu v rubrice Podcasty a videa.