Letní seriál – informační zdroje VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je provozovatelem informačních a znalostních aplikací, které tvoří zdrojovou základnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Postupně vám budeme prezentovat v našem letním informačním seriálu 12 informačních zdrojů BOZP. Infografiky, které budou vycházet 2x týdně, vám podrobně představí jednotlivé aplikace.

Budeme rádi, když se s obsahem prezentovaných informačních zdrojů seznámíte a věříme, že zaměstnavatelé i zaměstnanci využijí dostupné informace jak v pracovním, tak osobním životě.

U některých aplikací se můžete i zapojit do tvorby jejich obsahu.

Děkujeme za sdílení!

Přístup ke všem informačním zdrojům VÚBP