Mediální propagace nástroje OiRA v České republice

V roce 2021 byla zahájena mediální propagace nástroje OiRA (#OiRAtools) na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v České republice. Byly vytvořeny osvětové materiály, které představily jednotlivá odvětví v českém jazyce.

Cílem propagace bylo seznámit podniky, jak flexibilně a snadno provést hodnocení rizik na pracovišti a tím snadno spravovat BOZP pomocí nástroje OiRA. Propagace nástroje OiRA v průběhu roku byla prezentována na webových a sociálních sítích VÚBP, výstavách a vzdělávacích akcích. Vytvořené materiály k nástrojů OiRA si můžete prohlédnout a stáhnout:

V roce 2022 mediální propagace nástroje OiRA v České republice pokračuje s cílem podrobněji představit podnikům jednotlivá odvětví nástroje OiRA v českém jazyce.

V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Výzkumný ústav bezpečnost práce.

 

Czech OiRA promotion campaign