Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK se zviditelňuje na ERASMUSDAYS 2020

Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK řešený v rámci programu ERASMUS+, jehož se účastní i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., dostává prostor na akci s názvem ERASMUSDAYS 2020. Zde se představuje za pomoci tohoto krátkého videa.

Cílem ERAMUSDAYS je zviditelnit jednotlivé projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené. Zvlášť letos je vzhledem k celosvětové situaci kvůli pandemii COVID-19 dobré připomenout význam spolupráce, partnerství a solidarity, kterou mezinárodní programy podporují a přinášejí.
Na mezinárodním projektu SIGNED SAFETY at WORK (č. 2018-1- UK01-KA202-048037) spolupracuje 7 partnerů z 5 evropských států (Velké Británie, Rakouska, Itálie, Španělska a z České republiky).

Projekt si klade za cíl vytvořit systém znakového jazyka vycházejícího z mezinárodního i národních znakových jazyků, který bude vyjadřovat informace k BOZP a který bude určen zejména pro osoby neslyšící nebo s vadou sluchu či pro migranty.

Více informací o projektu lze získat na stránce https://www.bozpinfo.cz/projekt-2018-1-uk01-ka202-048037-signed-safety-work.

Tisková zpráva