Mezinárodní setkání managementu VÚBP a prezentace výzkumných projektů na Slovensku

Ve dnech 28. 3. až 31. 3. 2022 podnikli ředitel VÚBP, v. v. i., a náměstek ředitele, pracovní cestu na Slovensko. V první části se jednalo o pracovní setkání s paní generální ředitelkou Národného inšpektorátu práce, kdy bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. V návaznosti se konal XXXVI. Celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, který organizovala Slovenská komora BOZP a OPP. Kromě celkové prezentace činností naší výzkumné instituce byly představeny vybrané projekty, včetně možností využití virtuality pro podporu BOZP. Současně byla domluvena s prezidentem výše uvedené oborové komory další odborná spolupráce.