Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí každé firmy a pracovní pozice. I když se pro různé pozice může měnit, je potřeba, aby splňovala striktní normy i předpisy. Každý zaměstnanec musí být s pravidly BOZP dostatečně obeznámen. Nehody a zranění na pracovišti jsou právě často zapříčiněny neznalostí základů bezpečnosti práce a nepřipraveností zaměstnanců. V tomto případě se dá využít jedna z hlavních výhod virtuální reality, a to zaručená pozornost uživatele. Zaměstnanci během školení BOZP ve virtuální realitě nemají prostor na rozptýlení a plně se soustředí na přípravu. Další způsob, jak připravit zaměstnance na krizové situace, je reálná zkušenost. Teorie a povídání o tom, jakým hasicím přístrojem uhasit požár, je sice užitečné, ale jakmile tato situace nastane, mnoho lidí zmatkuje a nejsou schopni si vzpomenout právě na probíranou teorii. Samozřejmě nemůžete v reálném prostředí simulovat požár nebo explozi, ale ve virtuální realitě ano. Zaměstnanec si vyzkouší svoje reakce na reálnou situaci a naučí se eliminovat chyby. Mimo jiné snížíte riziko zranění zaměstnanců již při školení bezpečnosti práce.

Scénáře ve virtuální realitě nemusíte využívat pouze pro nově příchozí zaměstnance, ale i pro ty, kteří již školením BOZP prošli. Může se jednat o takzvané aktualizační školení, kdy si zaměstnanci připomenou základy a vy jako zaměstnavatel budete mít možnost ověřit jejich dovednosti a přípravu.

Pokud zvolíte vhodný implementační postup, můžete garantovat doručitelnost pro všechny zaměstnance a jejich řádné proškolení. Vytvoření virtuálního trenéra ušetří práci trenérovi, který by ve správném případě trávil čas s každým jednotlivým zaměstnancem. I mistr tesař (trenér) se může utnout, ale jeho virtuální dvojče bude pokaždé komunikovat stejně a bez chyb,“ řekl Ing. Marek Bárdy, Ph.D. (CEO společnosti Virtual Reality Training s.r.o.). V dnešní době je virtuální realita na uživatelsky přívětivé úrovni, takže se nemusíte bát, že práce s brýlemi pro VR je složitá a pouze pro „ajťáky“. Správně použitá virtuální realita práci zefektivní!

Ukázka videí:

Zaujalo vás využití VR ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo použít scénáře ve VR pro své zaměstnance, tak neváhejte vyplnit formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.

Veškeré informace a podklady najdete zde.