Na bezpečnost s humorem

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., u příležitostí konání osvětové kampaně ke zlepšení postojů a přístupů mládeže coby budoucí pracovní síly k otázkám BOZP, na podporu zvyšování úrovně bezpečnosti práce a zároveň zvyšování kultury bezpečnosti na všech typech pracovišť vyhlašuje soutěž pro středoškoláky Na bezpečnost s humorem.


Cílem soutěže pořádané v rámci kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ je zvýšit a prohloubit informovanost mládeže o rizicích práce, na kterou se připravují, a o ochraně před nimi. Učni a studenti mohou předvést, co o bezpečnosti a ochraně zdraví znají, jak problematiku BOZP vnímají, a jak jí rozumí. Soutěž umožní budoucí pracovní síle podívat se na možná úskalí pracovního života a BOZP sice se znalostí věci, ale zároveň nevážně a s humorem a nadsázkou.

O jaké ceny se bude soutěžit?

  • 1. místo – notebook
  • 2. místo – tablet
  • 3. místo – mobilní telefon

Soutěžní příspěvky doručené do 12. 11. 2021 zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, odborníků z oblasti BOZP, výtvarníků a organizátora soutěže.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v závěru roku 2021 při předávání cen třem nejlepším ve VÚBP, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1.

Webová stránka kampaně s propozicemi k soutěži: https://prvni-zamestnani.vubp.cz/soutez-na-bezpecnost-s-humorem/

Organizátor soutěže: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Záštita: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mediální partneři: Wolters Kluwer ČR, a. s., BOZPprofi.czBOZPinfo.cz

 

Tisková zpráva