Na Veletrhu vědy 2022 opět s BOZP a s Napem

Přijměte pozvání na největší vědeckou událost v Česku – Veletrh vědy 2022, která se koná 2. – 4. června v prostorách PVA EXPO Praha. Od r. 2016 probíhá na této platformě také popularizace bezpečnosti a ochrany zdraví a BOZP, vč. vybraných výsledků výzkumu v této oblasti. Cílovou skupinou jsou děti, mládež, učitelé, rodiče a další návštěvníci veletrhu.

Výstavní stánek Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších partnerů najdete v hale č. 4.

Na co se můžete těšit?

  • prezentaci evropského projektu „Napo pro učitele“ a předání informací o nedávno dokončené české verzi online dostupných učebních materiálů o bezpečnosti a ochraně zdraví k doplnění školních osnov při výuce zaměřené tímto směrem pro věkovou kategorii žáků 7–11 let,
  • informování návštěvníků o Napo filmech,
  • informování návštěvníků o aktivitách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA),
  • propagaci specializované webové stránky na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů,
  • diskuse s návštěvníky veletrhu o významu a důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci, tj. také doma, při zájmových činnostech nebo při zábavě a odpočinku.

Veletržní setkání proběhne pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci evropské kampaně BOZP 2020–2022 Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Po všechny veletržní dny budou míst návštěvníci možnost se na místě osobně potkat s Napem, plácnout si s ním nebo se společně vyfotografovat.

Těšíme se na vás!