Veletrh Vědy 2023, BOZP a Napo

Na Veletrhu vědy 2023 opět s BOZP a s Napem

Největší vědecký veletrh v ČR, Veletrh vědy se blíží. Jeho cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k české vědě a výzkumu. Od roku 2016 probíhá na této platformě také popularizace bezpečnosti a ochrany zdraví a BOZP, včetně vybraných výsledků výzkumu v této oblasti. Cílovou skupinou jsou děti, mládež, učitelé, rodiče a další návštěvníci veletrhu.

Výstavní stánek Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších partnerů najdete v Hale 6, číslo stánku 58.

Společné setkání ve výstavním stánku zástupců Ministerstva práce a sociálních věcíStátního úřadu inspekce práceVýzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších partnerů na Veletrhu vědy pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci evropské kampaně BOZP 2023–2025 s názvem BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCE V DIGITÁLNÍM VĚKU.

Co vám ve stánku nabídneme:

  • prezentaci evropského projektu Napo pro učitele a předání informací o nedávno dokončené české verzi online dostupných učebních materiálů o bezpečnosti a ochraně zdraví k doplnění školních osnov při výuce zaměřené tímto směrem pro věkovou kategorii žáků 7–11 let;
  • informování návštěvníků o Napo filmech;
  • informování návštěvníků o aktivitách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA);
  • propagaci specializované webové stránky na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnosti a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí žáků a studentů – http://skoly.vubp.cz/;
  • diskuse s návštěvníky veletrhu o významu a důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci, tj., také doma, při zájmových činnostech nebo při zábavě a odpočinku;
  • soutěže pro děti i dospělé na téma BOZP.

Veletrh vědy se letos koná 8.–10. 6. 2023  — těšíme se na setkání s Vámi v Hale 6, č. stánku 58 !