Na Veletrhu vědy 2024 opět s BOZP a s Napem

Ochrana zdraví by u každého z nás měla být vždy na prvním místě a platí to i při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších partnerů pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci evropské kampaně BOZP 2023–2025 Zdravé pracoviště, spolu se sympatickým nešikou jménem Napo, připravili pro návštěvníky Veletrhu vědy řadu poučení o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování.

Co jsme pro vás připravili:

  • Napo filmy – bezpečnost s úsměvem, které zábavnou formou přiblíží oblast BOZP a upozorní na rizika na pracovišti nejenom dospělým, ale hlavně dětem, aby se od raného věku nenásilnou formou naučily správným návykům;
  • Napo pro učitele – online učební materiály o bezpečnosti a ochraně zdraví k doplnění školních osnov při výuce pro věkovou kategorii žáků 7–11 let;
  • Informace o celoevropské kampani Zdravé pracoviště na téma Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku;
  • Specializovanou webovou stránku na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnosti a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů – http://skoly.vubp.cz;
  • Kampaň na podporu lepší připravenosti a informovanosti mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce – https://prvni-zamestnani.vubp.cz;
  • Soutěže pro děti i dospělé na téma BOZP;
  • Možnost vyzkoušet si školení BOZP ve virtuální realitě pomocí 3D brýlí;
  • Informační, osvětové a vzdělávací materiály z oblasti BOZP v tištěné i elektronické verzi;
  • Rozhovory o významu a důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci, tj., také doma, při zájmových činnostech nebo při zábavě a odpočinku.

Veletrh vědy se letos koná 30. 5.–1. 6. 2024  — těšíme se na setkání s Vámi v Hale 6!

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00 | VSTUP ZDARMA