Vzdělávací akce

Nabídka vzdělávacích akcí v 2. pololetí 2020

V druhém pololetí roku 2020 jsme pro vás připravili následující vzdělávací akce:

Odborná způsobilost v prevenci rizik

Koordinátor BOZP na staveništi

DNV – Specialista bezpečnosti práce

Specialista v ergonomii

Požární ochrana