Napo pro učitele

Napo pro učitele na téma BOZP

Evropský projekt vzdělávání o bezpečnosti a ochraně zdraví nejen při práci Napo pro učitele bude představen na Veletrhu vědy ve dnech 30. 5.–1. 6. 2024 na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v Hale 6 – stánek č. 77.

S využitím populární postavičky Napo ze stejnojmenného mezinárodního animovaného seriálu připravili odborníci na bezpečnostní problematiku zábavné a tvůrčím způsobem pojaté filmy a vzdělávací materiály zaměřené na obeznámení žáků základních škol dvou věkových kategorií 7–9 a 9–11 let s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních a školních činnostech.

Záměrem autorů bylo připravit flexibilní moduly využitelné pro různé druhy či témata výuky vhodné především pro:

 • Zdravotní a sociální rozvoj žáků / tzv. sociální učení 
 • Přírodní vědy, chemii, fyziku apod. (nebezpečné látky, nauka o lidském těle)
 • Dopravní výchovu (bezpečnostní značky)
 • Výuku mateřského jazyka a cizích jazyků
 • Umělecké předměty (kreslení, hry apod.)

Každá lekce obsahuje:

 • Metodiku pro učitele
 • Cíle výuky
 • Přehled aktivit – podrobný plán obsahu lekcí i s variantami různých činností
 • Požadované zdroje a pomůcky včetně učebních materiálů pro děti
 • Detailní plán výukové hodiny v délce 40–45 minut
 • Video k danému tématu

Každý modul obsahuje klíčové sdělení, cíl výuky a nabízí učitelům podrobné metodické pokyny, instrukce i návrhy konkrétních aktivit odpovídající věku žáků včetně informací o potřebných zdrojích a učebních pomůckách. Mimoto modul obsahuje návrh vzorové vyučovací hodiny v délce 40–45 minut ke každému klipu. K tvorbě jednotlivých klipů byly použity části stávajících filmů o postavičce Napo a v menšině vytvořeny klipy nové.

 

Věková skupina 7–9 let

Tento výukový modul je určen dětem od 7 do 9 let. V tomto věku děti začínají myslet abstraktně, rozvíjejí argumentační schopnosti, začínají se učit s využitím jazyka a logiky a dělat si na řadu věcí vlastní úsudek. V tomto věku je seznámení s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví osob nejvhodnější dobou pro vytváření základů bezpečných a zdravých zvyklostí. K dispozici jsou dva moduly, z nichž každý obsahuje dvě lekce. Byly využity filmy o bezpečnostních značkách, chemických látkách, o muskuloskeletálních problémech a manipulaci s břemeny.

Modul: Napo a nejlepší bezpečnostní značky

Lekce č. 1 – Nebezpečí a zákazy

Lekce č. 2 – Příkazy a informace

Modul: O těle chytře s postavičkou Napo

Lekce č. 1 – Kůže

Lekce č. 2 – Záda

 

Věková skupina 9–11 let

Tento výukový modul je určen žákům od 9 do 11 let. Ve věku devíti let se děti dostávají do klíčového období osobnostního rozvoje, do doby, kdy začínají být schopny pracovat ve skupinách, na projektech, být schopny samostatné práce i spolupráce na společných multidisciplinárních aktivitách. Začínají se seznamovat s fakty a vědeckými poznatky a učí se s nimi pracovat. Přijetí kultury prevence rizik je vybaví základními dovednostmi a znalostmi pro bezpečné chování v budoucnu. Využit byl film o vyhledávání a hodnocení rizik.

Modul: Napo – hledač rizik doma i ve škole

Lekce č. 1 – Identifikace nebezpečí a rizik

Lekce č. 2 – Náprava a prevence              

 

Těšíme se na setkání s vámi ve společném výstavním stánku Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropské agentury pro BOZPVýzkumného ústavu bezpečnosti práce.

 

Konsorcium Napo má v současnosti osm členů – AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), EU-OSHA (Bilbao, Španělsko), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a TNO (Nizozemsko).