Národní koncepce environmentální bezpečnosti

V posledních dnech roku 2020 schválila vláda ve svém usnesení č. 1360 Koncepci environmentální bezpečnosti ČR 2021−2030 s výhledem do roku 2050. Jedná se o významný strategický dokument, jehož tvorby se aktivně zúčastnilo také Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik pod Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., které se věnuje přírodním a technologickým rizikům spojeným s životním prostředím. Dokument byl před projednáním vládou doporučen také Výborem pro civilní a nouzové plánování a Bezpečnostní radou státu a koncepce navazuje na mezinárodní Rámec ze Sendai. Text koncepce bude v nejbližších dnech zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Spolupráce s garantem environmentální bezpečnosti, Ministerstvem životního prostředí ČR, je dlouhodobá a bude v roce 2021 pokračovat řadou akcí, mimo jiné účastí v pracovní skupině Evropského fóra pro snižování rizik katastrof pro přípravu evropské strategie při naplňování cílů Rámce ze Sendai.

Tisková zpráva