Nástroj OiRA obsluha manipulačních vozíků

Nástroj je určen pro všechny uživatele motorových manipulačních vozíků. Manipulační vozíky nejsou jen užitečným pomocníkem při práci, ale jsou také významným zdrojem rizik. Způsobily, způsobují a pravděpodobně budou způsobovat škody na zdraví i na majetku. Je smutnou skutečností, že v souvislosti s jejich provozem často dochází i ke smrtelným pracovním úrazům. Pokud analyzujeme základní příčiny mimořádných událostí spojených s provozem manipulačních vozíků, zjistíme, že spočívají hlavně v lidském činiteli. Je to především nedbalost a nedodržování bezpečnostních zásad a pravidel, nedostačující výcvik, nevyhovující zdravotní stav a někdy i používání vozíků pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. K mimořádným událostem také často vede používání manipulačních vozíků pro jiné účely, než je stanovené výrobcem. Závažné následky mívá i špatný technický stav vozíků způsobený nedostatečnou údržbou nebo opomíjením technických prohlídek, nevyhovující stav pracovišť a komunikací, špatné bezpečnostní značení, organizace dopravy apod.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnoceníje základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

Mediální kampaň OiRA