Nástroj stavební dělník

Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků. Zaměřuje se především na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve stavebnictví.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

 

Mediální kampaň OiRA