Nástroj Úklidový pracovník

Tento nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinnost v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnost ve firmách. Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracovištích (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou pracovníci úklidu a osoby, které se během a po úklidových pracích na pracovištích vyskytují.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

 

 

Mediální kampaň OiRA