Nová informační brožura COVID-19: NEMOC Z POVOLÁNÍ

Představujeme vám další novou příručku COVID-19: NEMOC Z POVOLÁNÍ, se zaměřuje na poskytnutí obecných informací o nemoci z povolání se zaměřením na procesní postupy, dotčené subjekty, právní předpisy, systém uznávání nemocí z povolání a náhrady z titulu nemoci z povolání. Cílem publikace je zasadit do celkového kontextu nemocí z povolání právě specifické onemocnění covid-19 (SARS‑CoV‑2) jako novou nemoc z povolání.

Brožura přebírá informace zejména z dokumentu Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění covid-19 za nemoc z povolání (příloha k písemnosti č. j. MZDR 27506/2020-1/OVZ ze dne 11. 11. 2020); dále obsahuje i přesné citace velmi zdařilého komentáře k zákonům č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSZS) a článku autorů MACH, J.; BURIÁNEK, A.; ZÁLESKÁ, D.; MÁCA, M.; VRÁBLOVÁ, B. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 657 a násl. ISBN 978-80-7598-103-5.

Informační brožura poskytuje informace a návodnou instruktáž zejména zaměstnancům a zaměstnavatelům v případě podezření, že nákaza nemocí covid-19 při výkonu zaměstnání má charakter nemoci z povolání.

Další publikace zdarma ke stažení najdete zde.