Nová publikace PROGRAM ŠKOLA ZAD JAKO ŘEŠENÍ MSD

Škola zad (ŠZ) je pořádána především pro pacienty s chronickými bolestmi zad. Lze však očekávat pozitivní výsledky také u programů ŠZ s preventivním zaměřením organizovaných v podnicích a v pracovních podmínkách. Bohužel většina pacientů s bolestmi zad upřednostňuje spíše terapeutický a pasivní přístup. Praktická  realizace programů ŠZ předpokládá výchovu ke změně životního stylu a chování, ke správným a ekonomickým pohybovým návykům. Základem by měl být aktivní přístup klienta, pracovníka nebo pacienta.

Tato příručka může sloužit jako rádce všem, kteří řeší tuto problematiku v rámci BOZP na různých podnikových úrovních i na úrovni státní správy.

Publikace ke stažení zde.

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2021.