Nový kurz Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku

Po absolvování tematického celku Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku bude absolvent:

  • rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
  • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
  • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
  • v praktické rovině znát:
    • postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku,
    • moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.

On-line přihláška
Přihlášky přijímáme do 1. 2. 2021 nebo do vyčerpání kapacity výukového sálu, při dodržení zásady jeden účastník v lavici v učebně, zvýšená hygiena a dezinfekce je samozřejmostí.
V případě mimořádných opatření proběhnou přednášky online.

Cena: 6 000 Kč (+ 21 % DPH)

Termín konání kurzu: 4. 3. – 17. 6. 2021

Podrobné informace ke kurzu najdete zde.