Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí

vyhlašuje
2. ročník absolventské soutěže

Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

Termín: 5. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Důležité termíny soutěže (2. ročník soutěže)

5. 5. 2021 – vyhlášení soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

31. 10. 2021 – uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře spolu s textem práce

Listopad 2021 – zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

Prosinec 2021 – oficiální vyhlášení soutěže na slavnostním předávání ocenění vítězům 2. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera za BOZP

Záměr soutěže

Již za doby první republiky se v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politiku. Rádi bychom formou podpory absolventů v oborech příbuzných BOZP pokračovali v této dobré tradici a pomohli formování dalších generací talentovaných mladých lidí, kteří mají o obor zájem. Snažíme se odkázat na dobrou a mnohaletou tradici v oblasti BOZP. Jednotící vzhled Ceny Lva Wintera tvoří logo ceny – podobizna Lva Wintera (první československý ministr práce a sociálních věcí) uprostřed vavřínového věnce.

Cíl soutěže

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP, pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších.

Cílová skupina

Soutěž je zaměřena na absolventy vysokých škol v příbuzných oborech BOZP. Do soutěže se přihlašují bakalářské, diplomové, rigorózní a dizertační práce.

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž se vypisuje pro tři soutěžní kategorie:

  1. bakalářské práce
  2. diplomové a rigorózní práce
  3. dizertační práce

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

Materiály k soutěži

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem vyhodnocení zasedne Vědecká rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Další informace

Informace o absolventské soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Klára Malme, email: malme@vubp.cz