Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě

Cílem projektu VÚBP (zadavatel projektu) a společnosti XR Institute s.r.o. (odborník na virtuální realitu, dále VR) Virtuální realita v BOZP bylo zlepšit techniku a nácvik správného používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při ochraně proti onemocnění covid-19:

  • správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP
    • čistá část oddělení
    • septická část oddělení
    • střídání směn
  • zásady použití OOPP při práci
  • upozornění na nejčastější chyby
  • nakládání s infekčními OOPP, chemickými látkami a biologickými činiteli

Bylo zvoleno neutrální prostředí – zobrazované byly pouze předměty, které jsou součástí školení. Podstatný je proces a jednotlivé prvky. Aplikace je možné využívat ve VR se standalone brýlemi nebo na jakémkoliv 2D zobrazovacím zařízení (tablet, PC, mobilní telefon).

Ukázka aplikace ve VR

  

Obrázek 1 – Nasazení roušky                        Obrázek 2 – Povinné mytí rukou

  

Obrázek 3 – Nasazení rukavic                       Obrázek 4 – Ukázka prostředí

Ukázka aplikace ve 2D

Obrázek 5 – Použití dezinfekce


Obrázek 6 – Nasazení roušky

Ukázka videí:

Plakáty:

 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

 SAFETY AND HEALTH AT WORK IN VIRTUAL REALITY

 VIRTUÁLNÍ REALITA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného zacházení s ostrými předměty

Veškeré informace a podklady najdete zde.

ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo použít scénáře ve VR pro své zaměstnance, tak neváhejte vyplnit formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.