Ochrana proti poranění ostrým předmětem

Cílem projektu VÚBP (zadavatel projektu) a společnosti XR Institute s.r.o. (odborník na virtuální realitu, dále VR) Virtuální realita v BOZP je zlepšit techniku a nácvik správného využívání osobních ochranných pracovních prostředků při ochraně proti onemocnění covid-19 – seznámit pracovníky ve zdravotnictví s riziky a ochranou proti poranění ostrými předměty. Školení je primárně zaměřeno na injekční jehly (IJ) a kanyly – nejčastější zdroj rizika. Drobným vpichem se může dostat do podkoží mnoho druhů různých choroboplodných zárodků, virů, bakterií a plísní, hepatitida B a C, HIV, malárie, syfilis, TBC apod. Riziko je ovlivněno časem expozice, množstvím infikované krve, tloušťkou jehly, odolností virů na vnější prostředí apod.

Pracovníci jsou seznámeni:

  • s rizikem a možnými následky při poranění injekčními jehlami,
  • se zásadami při používání IJ a kanyl,
  • s nakládáním se zdravotnickým odpadem podle katalogového čísla druhu odpadu 180101 ostré předměty,
  • s poskytnutím první pomoci a s postupy při poranění.

Prostředí je zvoleno neutrální – zobrazují se pouze předměty, které jsou součástí školení. Podstatný je proces a jednotlivé prvky.

Aplikace je možné využívat ve VR s All-in-one brýlemi nebo na jakémkoliv 2D zobrazovacím zařízení (tablet, PC, mobilní telefon).

Ukázka aplikace ve VR

   

Obrázek 1 – Odebrání injekční jehly                    Obrázek 2 – Bezpečné uložení do nádoby na infikované předměty

Ukázka aplikace ve 2D

Obrázek 3 – Poranění ostrými předměty

Obrázek 4 – Poranění ostrými předměty

Ukázka videí:

Plakáty:

 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ
 SAFETY AND HEALTH AT WORK IN VIRTUAL REALITY
 VIRTUÁLNÍ REALITA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného zacházení s ostrými předměty

Veškeré informace a podklady najdete zde.

Zaujalo vás využití VR ke školení zaměstnanců? Chcete vyzkoušet nebo použít scénáře ve VR pro své zaměstnance, tak neváhejte vyplnit formulář Zájem o scénáře ve virtuální realitě.