Odborný seminář ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ A DIGITALIZACE V BOZP

Dnes pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce odborný seminář ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ A DIGITALIZACE V BOZP.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se digitalizace a zvýšení povědomí o přínosech a bezpečnostních a zdravotních rizicích s digitalizací souvisejících.

Kromě informací o aktivitách v závěrečném roku kampaně EU-OSHA s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž, seminář zahrnuje přednášky na tato témata:

  • Digitalizace a BOZP
  • Komunikační technologie v BOZP
  • Hlavní výzvy a příležitosti digitalizace

Výzkumný ústav bezpečnosti práce působí na trhu bezmála 70 let a za tu dobu byla bezpečnost práce poznamenána významnými změnami a právě digitalizace v BOZP patří mezi ně. „Dlouhodobě mapujeme Průmysl 4.0 – nová a nově vznikající rizika v oblasti BOZP v souvislosti s digitalizací prací a přijímané strategie k jejich zvládání a současné době se zaměřujeme na virtuální realitu v BOZP a její využití pro školení zaměstnanců ve zdravotnictví řekl v úvodu náměstek ředitele Stanislav Malý.