Online dotazník – Digitální archiv BOZP SAFE

Zúčastněte se online dotazníkového šetření a pomozte nám tak vylepšit náš digitální archiv BOZP SAFE.  Pět náhodně vylosovaných respondentů obdrží balíček dárkových reklamních předmětů – anticovidová sada VÚBP.


V rámci projektu institucionální podpory „Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP bychom chtěli výrazně inovovat digitální archiv BOZP Safe – jak po funkční, tak i vizuální stránce.

Rádi bychom touto cestou získali informace o tom, jak archiv využíváte, jak se Vám s ním pracuje, co Vám v archivu chybí a co byste jako uživatel v tomto zdroji informací uvítal. Jeho vyplněním nám poskytnete důležité informace, jakým směrem by se měla inovace archivu ubírat.

Online dotazník

  • Sběr dat bude ukončen 11. 4. 2021.
  • Vylosované výherce budeme o výhře informovat 12. 4. 2021.

 

Předem velice děkujeme za Vás čas, který vyplnění tohoto dotazníku věnujete.
Řešitelský tým