Osvětová kampaň pro ženy

V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit.

Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory. Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

Osvětová kampaň pro ženy

Tisková zpráva

Osvětová kampaň NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS je jedním z výstupů projektu TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR (řešený VÚBP v období 6/2018 až 5/2020 s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu BETA2). Další informace o kampani jsou dostupné na adrese https://zivotapracezen.vubp.cz/ v rubrice Osvětová kampaň.

VYHLAŠOVATEL KAMPANĚ Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
ZÁŠTITA KAMPANĚ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PARTNEŘI KAMPANĚ Státní úřad inspekce práce

Českomoravská konfederace odborových svazů

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI BOZPinfo.cz

BOZPprofi.cz

Bezpečnost a hygiena práce