Pátý příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Pátý příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na  závažný pracovní úraz – těžká devastace palce strojem

Pracovní úraz se stal při ohýbání plechu. Pracovnice prováděla obsluhu tvářecího stroje motorické ohýbačky na oddělení přípravy kovo. Stroj obsluhovala společně s kolegyní, která ovládala nožní ovládač stroje a ona přidržovala na opačné straně ohýbací lišty rozvinutý tvar plechu pro součást „podlahový práh“, který má šířku 150 mm, délku 2 633 mm, úhel 130°. Při ohýbání podlahového prahu se pracovnice opřela levou rukou o levý štít stroje, při pohybu kloubu ohýbací desky (na vnitřní straně levého štítu) došlo k zachycení rukavice na levé ruce a vtažení palce levé ruky do mezery mezi štít stroje a kloub, což mělo za následek převrácení palce a jeho těžkou devastaci.