OCHRANA ZDRAVÍ ČLENŮ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – ODŠKODŇOVÁNÍ

PB 9/22 Ochrana zdraví členů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odškodňování

Ochrana zdraví členů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odškodňováníHasiči zasahují u různých typů událostí zahrnující požáry, dopravní nehody, technické havárie, úniky nebezpečných látek atd. S ohledem na okolnosti a druh mimořádné události se mohou tato nebezpečí načítat i kombinovat.
Z podstaty výkonu činnosti se hasiči pohybují v nebezpečném prostředí, kde hrozí zvýšené riziko úrazu nebo smrti, mnohdy v rámci řešení situace není možné dodržovat běžné civilní bezpečnostní předpisy. Příkladem je pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou, pohyb po zamrzlé hladině nebo kupříkladu pohyb v hořícím domě.

Zatímco profesionální hasiči spadají pod služební zákon a je stanoven postup a řešení zranění hasiče, v případě zranění nebo smrti dobrovolného hasiče může se zdát toto řešení složité.

 

 

Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2022 Ochrana zdraví členů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odškodňování

Kolektiv VÚBP, v. v. i.

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-S4-2021-VÚBP BOZP v  jednotkách sborů dobrovolných hasičů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, v letech 2021–2022.