PREVENCE A ŘÍZENÍ MUSKULOSKELETÁLNÍCH PORUCH

Plakát PREVENCE A ŘÍZENÍ MUSKULOSKELETÁLNÍCH PORUCH

Prevence a řízení muskuloskeletálních poruchČtvrtý plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII se věnuje prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch. Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Věděli jste, že pouze necelých 25 % firem v České republice propaguje mezi pracovníky cviky na záda, protahovací cviky nebo jiné cvičení v práci?

Preventivní opatření proti vzniku muskuloskeletálních poruch

  • omezování vzniku rizik (automatizace zvedání a manipulace s břemeny)
  • odstraňování rizik u zdroje jejich původu (snížení výšky zvedání břemene)
  • přizpůsobení práce jednotlivci (pracoviště poskytuje dostatek prostoru pro správné držení těla, používání nastavitelných židlí a stolů – střídání sezení a stání, přestávky a střídání činností)
  • přizpůsobení technologickému pokroku (ergonomická zařízení, nástroje a vybavení)
  • nahrazení úkonu méně nebezpečným nebo méně rizikovým (nahrazení ruční manipulace mechanickou manipulací)
  • vytvoření koherentní politiky, která pokryje technologii, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a pracovní prostředí
  • přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany (rukojeti s dobrým úchopem místo protiskluzových rukavic, menší zátěž na zvedání před zádovými pásy – bederní opora)
  • poskytnutí školení a pokynů (praktický nácvik správného používání pracovních prostředků /zdvihací zařízení, židle, nábytek/ a bezpečných pracovních poloh /sed, stání/)