Plán vzdělávání v BOZP a PO na 1. pol. 2023

Plán vzdělávání v BOZP a PO na 1. pol. 2023

Výzkumný ústav bezpečnosti práce má dlouholetou zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcí za účelem rozvoje lidských zdrojů. Specializuje se především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na související problematiku a také na požární ochranu.

Pro 1. pol. 2023 jsme pro vás připravili tyto vzdělávací akce:

 

Termín Název vzdělávací akce Cena v Kč
(bez DPH)
23. 1. – 28. 3. 2023 Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP * 12 200,-
19. 1. 2023
21. 2. 2023
23. 3. 2023
12. 4. 2023
9. 5. 2023
5. 6. 2023
Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP * 2 200,-
20. 1. 2023
22. 2. 2023
24. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
13. 4. 2023
10. 5. 2023
11. 5. 2023
6. 6. 2023
7. 6. 2023
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. *

(akreditováno MPSV)

5 000,-
16. 1. – 18. 1. 2023
24. 4. – 26. 4. 2023
Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi **** 6 200,-
14. 2. 2023
16. 2. 2023
20. 2. 2023
23. 5. 2023
25. 5. 2023
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ****

(akreditováno MPSV)

6 000,- zkouška   
5 500,- periodická zkouška
17. 2. – 2. 5. 2023
12. 5. – 23. 6. 2023
Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany ** 16 500,-
15. 3. – 21. 6. 2023 Distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce Tematický celek: Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku*** 6 200,-  
6. 2. 2023
15. 5. 2023
Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik * 

lektor JUDr. Václav Brabec 

2 200,-  
9. 3. 2023
12. 6. 2023
Pracovní úrazy *
lektor JUDr. Václav Brabec 
2 200,-  
 18. 4. 2023 Začínáme s BOZP *
lektor JUDr. Václav Brabec
2 200,-  

Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Vzdělávací akce probíhají prezenčně nebo online.

Ke všem uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH.  

Bližší informace Vám poskytne:

* pí Tereza Štanglerová (stanglerova@vubp.cz), 221 015 891
** Mgr. Taťána Králová (kralova@vubp.cz), 221 015 891
*** Bc. Kateřina Hrubá (hrubak@vubp.cz), 221 015 882
**** pí Klára Malme (malme@vubp.cz), 221 015 894