Vzdělávací akce BOZP a PO, VÚBP 2023

Plán vzdělávání v BOZP a PO na 2. pol. 2023

Výzkumný ústav bezpečnosti práce má dlouholetou zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcí za účelem rozvoje lidských zdrojů. Specializuje se především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na související problematiku a také na požární ochranu.

Pro 2. pol. 2023 jsme pro vás připravili tyto vzdělávací akce:

Termín Název vzdělávací akce Cena v Kč
(bez DPH)
19. 9. – 13. 11. 2023 Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP * 12 200,-
25. 09. 2023
30. 10. 2023
23. 11. 2023
04. 12. 2023
Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP * 2 200,-
26. 09. 2023
31. 10. 2023
01. 11. 2023
14. 11. 2023
15. 11. 2023
24. 11. 2023
05. 12. 2023
06. 12. 2023
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. *

(akreditováno MPSV)

6 500,-
23. 10. – 25. 10. 2023 Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi **** 6 200,-
21. 11. 2023
27. 11. 2023
28. 11. 2023
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ****

(akreditováno MPSV)

6 000,- zkouška   
5 500,- periodická zkouška
05. 10. – 15. 12. 2023 Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany ** 16 500,-
13. 9. – 20. 12. 2023 Distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce
Tematický celek: Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení
***
6 200,-  
09. 10. 2023 Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik

lektor JUDr. Václav Brabec 

2 200,-  
06. 11. 2023 Bezpečnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

lektor Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., MBA
lektor JUDr. Václav Brabec

2 200,-  
20. 11. 2023
11. 12. 2023
Pracovní úrazy *
lektor JUDr. Václav Brabec 
2 200,-  
 29. 11. 2023 Začínáme s BOZP *
lektor JUDr. Václav Brabec
2 200,-  

Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Vzdělávací akce probíhají prezenčně nebo online.

Ke všem uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH.  

Bližší informace Vám poskytne:

* pí Tereza Štanglerová (stanglerova@vubp.cz), 221 015 891
** Mgr. Taťána Králová (kralova@vubp.cz), 221 015 891
*** Bc. Kateřina Hrubá (hrubak@vubp.cz), 221 015 882
**** pí Klára Malme (malme@vubp.cz), 221 015 894