Vzdělávání BOZP 2024

Plán vzdělávání v BOZP a PO na 2. pol. 2024

Výzkumný ústav bezpečnosti práce má dlouholetou zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcí za účelem rozvoje lidských zdrojů. Specializuje se především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na související problematiku a také na požární ochranu.

Pro 2. pol. 2024 jsme pro vás připravili tyto vzdělávací akce:

Termín Název vzdělávací akce Cena v Kč (bez DPH)
17. 9.–21. 11. 2024 Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 12 500,-
12. 9. 2024
7. 10. 2024
4. 11. 2024
2. 12. 2024
Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 2 500,-
13. 9. 2024
8. 10. 2024
5. 11. 2024
26.11. 2024
27.11. 2024
3. 12. 2024
4. 12. 2024
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
(akreditováno MPSV)
6 500,-
20., 23. a 26. 9. 2024 Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi 6 500,-
21. a 31. 10.
11. 11. 2024
Akreditovaná zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. (akreditováno MPSV) 6 500,-
27. 9.–6. 12. 2024 Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany 16 500,-
11. 9.–11. 12. 2024 Distanční nadstavbové vzdělávání Specialista bezpečnosti práce Tematický celek: Ochrana zdraví a hygiena práce 6 500,-
3. 10. 2024 Bezpečnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., MBA a JUDr. Václav Brabec
2 500,-
24. 10. 2024 Úvod do práva pro OZO v prevenci rizik
JUDr. Václav Brabec
2 500,-
15. 10. 2024
10. 12. 2024
Pracovní úrazy
JUDr. Václav Brabec
2 500,-
14. 11. 2024 Začínáme s BOZP
JUDr. Václav Brabec
2 500,-

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Vzdělávací akce probíhají prezenčně nebo online.

Ke všem uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH.  

Bližší informace Vám poskytne:
pí Tereza Štanglerová (stanglerova@vubp.cz), 221 015 891
Mgr. Taťána Králová (kralova@vubp.cz), 221 015 891
Mgr. Kateřina Hrubá (hrubak@vubp.cz), 221 015 894
pí Klára Malme (malme@vubp.cz), 221 015 894