Podzimní přípravný kurz OZO

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • 22. 9. – 29. 11. 2021

Navazující zkouška 1. 12. 2021 a 2. 12. 2021 – vyhrazeno pro přihlášené účastníky kurzu.

Cena: 12 000 Kč + 21 % DPH (14 520 Kč včetně DPH)

Poznámka k ceně: V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace.

Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1

Rozsah: 18 přednášek dle časového plánu, které se konají od 09:00 do 12:30 hod. První úvodní přednáška je od 09:00 do 14:30 hod.

On-line přihláška

Podrobné informace ke kurzu zde.