Polití roztaveným kovem

Představujeme vám další video ze série ukázek testování OOP z našeho oddělení zkušebnictví a certifikace.
VÚBP, v. v. i., jako oznámený subjekt (Notified Body) č. 1024 zkouší také osobní ochranné pracovní prostředky, které chrání před tepelnými riziky. Existují provozy, kde se pracovníci mohou setkat s nebezpečím polití roztaveným kovem. Chráněny musejí být jednotlivé části těla a při zkoušce musí být příslušná ochrana u všech prostředků náležitě ověřena. Na videu je zkouška prováděná na ochranné přilbě.

Při práci v nebezpečném prostředí vzniká pro pracovníky řada rizik. Jedním z nich je mimo jiné i polití roztaveným kovem.
Při zkoušce se přilba polije stanoveným množstvím kovu o teplotě 1 500 °C.
Na maketě hlavy je materiál, který simuluje pokožku těla. Nesmí dojít k jeho poškození.