Pořez motorovou pilou

Představujeme vám video, kterým startujeme sérii ukázek testování OOP z našeho oddělení zkušebnictví a certifikace.

Jednou z činností VÚBP, v. v. i., je působení ve funkci evropského oznámeného subjektu (Notified Body) č. 1024 pro osobní ochranné prostředky. Na základě příslušného oprávnění může tyto výrobky zkoušet, posuzovat a vydávat pro ně certifikáty EU přezkoušení typu s celoevropskou platností.

Osobní ochranné prostředky chrání před nejrůznějšími riziky. Velký respekt může vzbuzovat nebezpečí pořezání ruční řetězovou pilou. V Evropě je jen několik oznámených subjektů, které tyto ochranné prostředky zkouší. VÚBP-OS 1024 mezi ně patří.

Práce s motorovou pilou je spojena s rizikem pořezání. Pracovníka nelze plně ochránit proti roztočenému řetězu. V nebezpečné situaci pilu vypne automatický spínač. Stále však existuje nebezpečí poranění dobíhajícím řetězem. Proti tomu již musí oděv nebo boty dostatečně chránit. Účinnost ochrany se zkouší podle technické normy. Za přesně nastavených podmínek dopadne dobíhající řetěz pily na ochranný oděv. Při zkoušce nesmí dojít k proříznutí materiálu.