Poslední plakát ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Podpora duševního zdraví zahrnuje veškerá opatření, která přispívají k dobrému duševnímu zdraví na pracovišti. Špatné duševní zdraví ovlivňuje zdraví jednotlivce a jeho schopnost pracovat produktivně.

POHODA PŘI PRÁCI

Pohoda při práci (wellbeing at work) je souhrnný pojem, který charakterizuje kvalitu pracovního života, včetně aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a může být zásadním prvkem určujícím produktivitu na úrovni jednotlivce, podniku i společnosti. Jedná se především o opatření ze strany zaměstnavatele, která mají zajistit duševní pohodu zaměstnanců.

Plakát ke stažení zde.