Napo ve filmu v roce 2023

Postavička Napo ve filmu v roce 2023

EU-OSHA ve spolupráci s konsorciem Napo zveřejnila dva nové filmy s postavičkou Napo, a to Příběh nejlepšího značeníPříliš horko na práci. Filmy mají za cíl zábavnou formou přiblížit oblast BOZP a upozornit na rizika na pracovišti. A to nejenom dospělým, ale hlavně dětem, aby se od raného věku nenásilnou formou naučily správným návykům.

Příběh nejlepšího značení (remasterovaná verze)

První film o Napovi je zaměřen na představení základních bezpečnostních značek a symbolů pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Tento průvodce je pro nové zaměstnance skvělým pomocníkem a pro ostatní pracovníky zdrojem cenných informací. Poukazuje na důležitost dodržování značek a objasňuje jejich význam podle tvaru a barvy. Obsahuje třináct epizod. Každá epizoda popisuje pracovní situaci, ve které je Napo konfrontován se značkami, které obživnou a naučí ho svůj význam a důležitost z hlediska bezpečnosti.  Epizody názorně ukazují, co se stane, když tyto značky nejsou dodržovány. Taktéž poukazují na technické a organizační překážky, které brání účinnému fungování značek.

Napo ve filmu…příliš horko na práci

Druhý film je zaměřen na zvýšení povědomí o dopadu změny klimatu na pracovní prostředí a o opatřeních, která lze přijmout ke snížení rizik tepelného stresu pro pracovníky. Pracovní doba by měla být uspořádána tak, aby se zamezilo výkonu práce v době nejvyšších denních teplot. Slunce může být nepřítelem. Hlavní cílovou skupinou jsou nejen pracovníci, kteří vykonávají práci venku – uklízeči veřejných prostranství a pracovníci ve stavebnictví a zemědělství, ale také kancelářští pracovníci.

 

👉 Další filmy s postavičkou Napo jsou k dispozici na stránce https://www.napofilm.net/cs/napos-films/films?films=all.

Konsorcium Napo má v současnosti osm členů – AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), EU-OSHA (Bilbao, Španělsko), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a TNO (Nizozemsko).