Pozvánka na mezinárodní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., pořádají XXII. ročník mezinárodní konference BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2022, která se bude konat 27. – 28. dubna 2022 v Ostravici v hotelu Sepetná.

Tématem konference budou

  • současné výzvy v bezpečnosti práce a procesů
  • kvalifikace a kompetence v BOZP.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Více informací v přiloženém letáku či na stránkách SPBI, z.s.