Pozvánka na workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik

Workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik se koná 27. 2. 2024 od 13 do 15 hod. online, nebo prezenčně ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.

Workshop přináší poznatky z hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, jež na svých pracovištích využívají nové technologie, jako jsou například roboty, a dále poznatky z oblasti vnímání kvality pracovního života. Workshop je určen především pracovníkům působícím v oblasti bezpečnosti práce. Získané poznatky by účastníkům měli umožnit lépe se orientovat v tom, jaký mají zaměstnanci k novým technologiím vztah a jak toto případně zohlednit v rámci jejich přístupu k systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Účast na workshopu je zdarma. V případě zájmu se registrujte co nejdříve.

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto online semináři vám budou doručeny na e-mail, který uvedete při registraci.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Jurčovájurcova@vubp.cz.

Pozvánka

 


© 2024

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.