Digitalizace v pracovním právu v kontextu novely zákoníku práce

Pozvánka na workshop Digitalizace v pracovním právu v kontextu novely zákoníku práce

Zveme vás na workshop Digitalizace v pracovním právu v kontextu novely zákoníku práce, který se uskuteční dne 7. listopadu 2023 od 10 do 13 hodin v rámci výzkumného úkolu 01-S4-2023-VÚBP Nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do kvality zajišťovaných pracovních podmínek zaměstnanců s přesahem do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Témata workshopu:

  • Právní úprava elektronizace pracovněprávní dokumentace – současný stav
  • Co (ne)přinese novela zákoníku práce
  • Které dokumenty lze převést do elektronické podoby
  • Elektronické podpisy a judikatura
  • Rizika elektronizace dokumentace
  • Dlouhodobá archivace elektronických písemností a elektronické pečeti
  • Připravovaná metodika VÚBP, v. v. i.

Lektoři:

  • JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  • doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., vedoucí výzkumný pracovník, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  • Jaromír Kuba, IT specialista a soudní znalec

Účast na workshopu je zdarma a bude probíhat prezenční i online formou.

 

Prezenčně na adrese:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zasedací místnost, 2. patro (mapy.cz)

Kapacita přednáškové místnosti je omezena, po jejím naplnění bude možné se přihlásit jen pro online přenos.

 

Přihláška: https://forms.gle/fQwBQvrjPdCzuTAs5

Kontaktní osoba: Ing. Jana Ranglová, ranglova@vubp.cz

 

Těšíme se na vaši účast.

 


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2023-VÚBP Nové fenomény pracovněprávního prostředí zasahující do kvality zajišťovaných pracovních podmínek zaměstnanců s přesahem do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2023–2024.