Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce

Pozvánka na workshop Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce

Zveme Vás na workshop Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce, který se bude konat dne 1. prosince 2022 od 14:00 do 16:00 hodin prezenčně i online formou v rámci výzkumného úkolu 09-S4-2021-VÚBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR.

Workshop představí výsledky výzkumu, který zkoumá dopady navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020 o 80 tisíc na zapojení matek malých dětí na trhu práce.

Navýšení rodičovského příspěvku vedlo k prodloužení doby čerpání a snížilo míru participace na trhu práce a počet odpracovaných hodin. Míra participace na trhu práce matek malých dětí poklesla o 6 procentních bodů z přibližných 40 %. Největší propad je patrný mezi prvorodičkami (o 10 p.b. z původních 36 %) a mezi matkami s vysokoškolským vzděláním (o 16 p.b. z původních 50 %).

Řešitelský tým výzkumného úkolu: Jakub Grossmann, Filip Pertold, Michal Šoltés, Matěj Šarboch

Studie k tématu ZDE

 

Přihláška: https://bit.ly/registrace-workshop

Kontakt: Eva Peňázová, eva.penazova@cerge-ei.cz, tel.: 602 698 440

Místo konání workshopu: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Před zahájením workshopu obdržíte e-mail s pokyny pro online připojení.

Účast na workshopu je bezplatná.

Budeme se těšit na Vaši účast.

 

workshop Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 09-S4-2021-VÚBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s CERGE-EI, v letech 2021–2023.